•  

  Over de basisschool voor jouw kind

  Heb jij een kind van 4 jaar en mag hij/ zij al bijna naar school? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met dit artikel informeren we je over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit mijlpaal starten. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je zou kunnen doen wanneer je kleutertje niet goed mee kan komen.

   Vanaf 4 jaar naar school

  In Nederland gaan veel kinderen vanaf hun vierde naar de kleuterklas. 4 jaar is een goede leeftijd om te beginnen met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht start als een kind 5 is geworden. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan lekker snel omgaan met andere kinderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de docenten beslissen om het op te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

   Basisonderwijs

  Zoals het woord al doet vermoeden, op de basisschool wordt de basis gelegd voor verder onderwijs. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Dat zijn er inderdaad veel, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een aanzienlijke plaats krijgen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als leerlingen goed bij kunnen blijven. Sommige vakken vinden elke dag plaats, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de planning.

  Educatieve bijsluiter
  Handige info over scholen
  Handige informatie over het basisonderwijs
  Tips voor basisonderwijs
  Basisscholen overzicht
  Educatieve info
  Info voor leerkrachten
  Info voor ouders over school
  Hoe werkt het basisonderwijs?
  Startpunt basisonderwijs
  Startpagina basisscholen Nederland
  Educatieve websites in een overzicht
  Lijst met websites onderwijs
  Lijst met websites basisscholen
  Ouders over onderwijs
  Passend onderwijs bieden
  Beter in het onderwijs
  Leren in het onderwijs
  Meesters en juffen
  Juffen en meesters
  De onderbouw en bovenbouw
  De lagere school
  Wat is de basisschool?
  Hoe krijgen kinderen les?
  Informatie over educatieve sites
  Informatie onderwijs
  Informatie voor ouders
  Ouders en onderwijstips
  Onderwijsweetjes
   Toetsen

  Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en de Citotoetsen. De methodetoetsen vinden direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan, in januari en juni. Ook al zijn de resultaten van methodetoetsen belangrijk, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze bewaken de doorgaande lijn, staan los van methodes en zijn goed te gebruiken door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of klas verder te ondersteunen.

   Aangepast onderwijs

  Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere school. Dat kan komen door problemen met leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo gestuurd worden. De school moet wel aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet meer kan worden geholpen en door experts verwezen wordt. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter kan beslissen wat een zorgbehoeftig kind moet hebben en daarop in kan zetten.

  Juf Daphne
  Juf Esther
  Juf Nadine
  De Krullevaar
  Dikkertje Dap basisschool
  Juf Emma
  Blokkendoos
  Cornelius Brands Edublog
  Welkom op school
  Informatie Cito-toetsen groep 4
   Meer info

  Ondanks dat we in ons land onderwijs geven dat goed georganiseerd is, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid (Rijksoverheid.nl). Maar schroom ook niet om op bezoek te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid gemaakt, maar iedere school kan daar zelf invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen tussen scholen met andere profielen en achtergronden kiezen. Op School is een afspraak zo gemaakt en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

   

Comments

 • (no comments)

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create a free website with website.com website builder. Start My Website